Nahrávám...
Zobrazit filtr
Vzhled
Použití
Barva
Povrch
Velikost
Materiál
Cena
od
do
Tvar
Rozměr
Šířka
od
do
cm
Délka
od
do
cm
Tloušťka:
od
do
cm

Podmínky používání webových stránek FLOWA

1. Obecná ustanovení

Webové stránky FLOWA umístěné na internetové adrese www.flowa.cz, jsou koncipovány jako webový katalog materiálů pro použití na podlahy a stěny v interiéru nebo exteriéru. Veškeré informace poskytované na těchto webových stránkách slouží pouze pro všeobecné informační účely.

Přístupem na tento webový portál a používáním tohoto portálu potvrzujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.

Webové stránky FLOWA jsou provozovány společností glamur s.r.o. se sídlem Viktora Huga 359/6, 150 00 Praha (dále jen Provozovatel). Provozovatel může obsah těchto podmínek průběžně upravovat a měnit. Všechny změny se stávají účinnými jejich změnou.

2. Duševní vlastnictví

Obsah webových stránek FLOWA je chráněn autorskými právy, včetně textu, jejich designu a veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i výběr a způsob uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Obsah webových stránek FLOWA nesmí být kopírován, rozšiřován, modifikován, reprodukován, znovu publikován. Nemohou být přeposílány žádné informace, texty nebo dokumenty obsažené na těchto webových stránkách s výjimkou zasílání wishlistů u registrovaných uživatelů.

3. Používání webových stránek FLOWA

Informace poskytované na tomto webovém portálu slouží pouze pro všeobecné informační účely, informace mají obecný a nezávazný charakter. Přístup k informacím a použití informací obsažených na těchto webových stránkách podléhá těmto Podmínkám používání. Uživatel se zavazujete používat tyto webové stránky v souladu s právními předpisy a nečinit nic, co poškozuje anebo zasahuje do těchto stránek, co narušuje přístup k nim, přerušuje anebo zhoršuje jejich fungování anebo stěžuje či brání používání těchto webových stránek jinými uživateli.

4. Obsah

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby na těchto webových stránkách byly správné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se správnost, platnost nebo úplnost uvedených informací. Jako uživatel webových stránek FLOWA souhlasíte s tím, že přístup na tyto webové stránky a jejich používání jako i jejich obsahu, je na vaše vlastní nebezpečí. Provozovatel ani kterákoliv strana zapojená do vytváření obsahu těchto webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vznikajících z přístupu k těmto webovým stránkám, jejich použití nebo nemožnosti použít tyto webové stránky, a za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek. Toto omezení zahrnuje také škody na počítačovém zařízení Uživatele a škody způsobené zavirováním počítačového zařízení Uživatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách FLOWA, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.

5. Uživatelský účet

Na základě registrace provedené na webové stránce FLOWA může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět personifikované činnosti, jako jsou tvorby seznamů oblíbených produktů (wishlistů), přeposílat je apod.

Při registraci na webové stránce FLOWA je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu má Uživatel při jakékoliv jejich změně možnost aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele nebo třetích osob.

6. Odkazy na webové stránky třetích stran

Na webových stránkách FLOWA se mohou objevovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá Provozovatel žádnou kontrolu. Obdobně, webové stránky FLOWA mohou být zpřístupněny přes odkazy třetích stran, nad nimiž nemá Provozovatel žádnou kontrolu. Provozovatel neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na správnost, platnost nebo úplnost jakékoliv informace obsažené na takových webových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z takového obsahu nebo takové informace.

7. Informace bez důvěrné povahy

Žádná komunikace nebo jiné materiály, které budou Provozovateli zaslány prostřednictvím internetu nebo elektronickou poštou nebo jiným způsobem, jako jsou například dotazy, připomínky, návrhy a podobně, nejsou a nebudou v rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů považovány za důvěrné povahy a Provozovatel nepřebírá žádné závazky jakéhokoliv druhu vztahující se k těmto informacím.

8. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost glamur s.r.o. se sídlem Viktora Huga 359/6, 150 00 Praha, IČ 28602781 (dále jen Provozovatel).

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

adresa: Viktora Huga 359/6, 150 00 Praha

email: [email protected]

telefon: +420 601 601 440

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vašich údajů na webu FLOWA.

Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro činnosti personifikovaných částí webu.

Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak Provozovatel zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení.

Důvodem zpracování osobních údajů je schopnost poskytování služeb spojených s personifikovanými částmi webu FLOWA.

Účelem zpracování osobních údajů je možnost poskytnutí služeb personifikovaného charakteru na webu FLOWA, jako je například možnost vytváření, uchovávaní a sdílení vlastních seznamů výrobků (wishlistů).

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k poskytování personifikovaných funkcionalit webu FLOWA a dle legislativy Evropské unie a České republiky. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 5ti let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Provozovatel osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování webových stránek FLOWA a zajišťující marketingové služby.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Provozovateli poskytl/a.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek používání považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, hledí se na ně jako na oddělitelná ustanovení, a jejich nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek používání.

ONLINE KATALOG

Vybírejte z pohodlí domova, kanceláře nebo třeba během jízdy vlakem. Vytvořte si wishlisty vybraných materiálů a sdílejte je s rodinou, přáteli nebo svými klienty.

ŠIROKÝ SORTIMENT

Náš sortiment je obrovský. Mnoho různých formátů, barev, povrchů i dekorů. Díky přehledným filtrům však vždy rychle vyhledáte ty správné obklady a dlažby.

VZORKOVNY

Barva i textura dlaždice se mohou ve skutečnosti lišit od zobrazení na webu. Přijďte si vybrané materiály prohlédnout a osahat do našich vzorkoven.

DOPRAVA

Zajistíme rychlou a spolehlivou dopravu, která vámi objednané zboží doručí na zvolenou adresu. Nebo si své obklady a dlažby jednoduše vyzvednete u nás.